Ana albi meshtaa

Ana albi meshtaa
W boadak jamr w nar
Wel hob wel ashwaa
Ma byentaso benhar

Ana albi meshtaa
W boadak jamr w nar
Wel hob wel ashwaa
Ma byentaso benhar

Enti hobi ely binadeeni
Enti eini ely betghafeeni
Ana keef badi ghafi oyounik
Wenta baadek bethebeeni
W lama besmaa sawtik hadi
Bahat sawtik betwaaeeni

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Met el aatmi
W bahr men el asrar

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Met el aatmi
W bahr men el asrar

Dakheelak ya lail
Dayeb walhan
Akhadha amar elail
W tarakni sehran
W bokra lama taood
Men baad el herman
El oyoun el sood
Beyemsahoo el ahzan

Enti hobi ely binadeeni
Enti eini ely betghafeeni
Ana keef badi ghafi oyounik
Wenta baadek bethebeeni
W lama besmaa sawtik hadi
Bahat sawtik betwaaeeni

Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Metl el aatmi
W bahr men el asrar
Yali gheyabik sar
Bi albi sadmi
Metl el aatmi
W bahr men el asrar

Bahr men el asrar
Bahr men el asrar

0 commentaires: