lama nkoun sawa

lama nkoun sawa ya hayeti sawa machyin bel hawa mated essaatb matoulili rouh ana mabaddi rouh bayounek majrouh laylatou layla ana hadek merteh ktir ana chawi linayki kbir ana haddek berth ktir ana chawi linayki kbir mabadi sarreb bakir khalini hadek enti wou haddek mechtae laye bnem wou beghfa ala idaye ghafini bghafwet inaye wou khalina sawa wou khalina sawa wou lama nkoun sawa

0 commentaires: