Habebe Ta' A

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa

Ya habeebi moshtaa laik
Teghmerni b naooma b eedaik
Ya habeebi moshtaa laik
Teghmerni b naooma b eedaik
Meshtaa el dhahkat einaik
W data albak esmaa

Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa
Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Fayaa sho kent teool
Lail el gherba ma betool
Fayaa sho kent teool
Lail el gherba ma betool
Khaleeni hebak aala tool
W nari feya tewalaa

Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana bhebak
Fayaa ana sho kent bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Ya habeebi dikheelak taa
Seneen el madhi enrajaa
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Fayaa ana sho elt bhebak
Fayaa kel ma elt bhebak
Oyouni aandak dhayaa

0 commentaires: